مرکز آموزش

Index was outside the bounds of the array  چاپ این مقاله

Index was outside the bounds of the array.

درصورتیکه در هنگام لاگین به sql manangment studio خطای زیر مواجه شدید.
Index was outside the bounds of the array. (Microsoft.SqlServer.smo)
 
مشکل از سازگاری نسخه sql server سرویستان است، از Sql server 2012 استفاده نمایید.
 

آیا این پاسخ مفید بود؟

خوانده شده

Internal Server Error 500 User * is over quota
Internal Server Error 500 User * is over quota Internal Server Error 500 User 'test' is over...
401 Unauthorized
401 Unauthorized این خطا همانند خطای 403 می باشد و امکان دسترسی به فایل مذکور برای کاربر...
405 Method Not Allowed
405 Method Not Allowed این خطا به معنای قابل فهم بودن درخواست توسط سرورمی باشد ولی عدم امکان...
406 Not Acceptable
406 Not Acceptable این خطا زمانی ایجاد می شود که وب سرور اجازه دسترسی به داده ارسال شده را...
408 Request Timeout
408 Request Timeout این خطا زمانی نمایش داده می شود که کاربر یک درخواست بسمت سرور ارسال کرده و...