هاست لینوکس

هاست

پلن شماره 3


 
4400000.00ریال
سالانه

فضای هاست 400 مگابایت
ترافیک ماهیانه 3 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 2
تعداد اکانت ایمیل 2
پشتیبانی هاست


پلن شماره 4


 
6500000.00ریال
سالانه

فضای هاست 750 مگابایت
ترافیک ماهیانه 5 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 5
تعداد اکانت ایمیل 5
پشتیبانی هاست


پلن شماره 5


 
9500000.00ریال
سالانه

فضای هاست 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 8 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 10
تعداد اکانت ایمیل 10
پشتیبانی هاست


پلن شماره 6


 
14000000.00ریال
سالانه

فضای هاست 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 10 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی هاست


پلن شماره 7


 
18500000.00ریال
سالانه

فضای هاست 3 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 20 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی هاست